Odborné články

Topidla MASTER - pravidelná údržba a jejich předsezónní servis

Vyšší efektivita, prodloužení životnosti a snížení nákladů na opravy i servis – to všechno vás čeká v případě, že budete topidlům MASTER věnovat pravidelnou údržbu a před každou topnou sezónou je necháte zkontrolovat odborným servisem. V tomto článku poradíme, co přesně byste měli v rámci údržby a servisu provádět.

 

Naftová topidla

 

Naftová topidla jsou z hlediska údržby nejnáročnější, musíte se starat zejména o čistotu všech nádrží a filtrů.

 

Po každých 150-200 hodinách provozu topidla vyčistěte palivovou nádrž. To provedete tak, že vypustíte veškerou naftu z nádrže, naplníte ji 1-2 litry petroleje a pořádně zamícháte. Následně petrolej vylejte a znovu nádrž naplňte naftou. Jestliže by se vám zdálo, že máte v palivu nečistoty, provádějte čištění palivové nádrže častěji.

 

Dále vás u naftových topidel MASTER musí zajímat filtr pro výstup vzduchu a filtr z vyzrněné bavlny. Tyto filtry nelze nijak čistit ani servisovat, po každých 500 hodinách nebo 1 roce provozu je potřeba je vyměnit za nové. Jak tyto filtry najdete a vyjmete, to se dozvíte v manuálu k vašemu topidlu – každý model to má jinak.

 

Další důležitou součástkou naftových topidel je filtr vzduchového nasávání, který byste měli pravidelně čistit. Každých 500 hodin ho vyjměte z topidla, opláchněte mýdlovou vodou a nechte poctivě vysušit. Vaši pozornost vyžaduje také palivový filtr, ten stačí 2x do roka propláchnout čistou naftou.

 

Každých 600 hodin provozu je u topidel potřeba vyčistit svíčky a nastavit mezery jiskřiště. Tento úkol už však spadá do kategorie odborných prací – a pokud si na něj netroufáte, raději ho nechte na odborném servisu. Sami však můžete jednou za sezónu vyčistit ventilátor, což ideálně provedete hadrem namočeným do rozpouštědla nebo petroleje.

 

Před jakoukoliv z popsaných činností vždy topidlo vypněte, odpojte z elektrické sítě a nechte dostatečně vychladnout.

 

Plynová topidla

 

Plynová topidla jsou z hlediska údržby a servisu pro majitele mnohem méně náročná, protože většinu prací musí provádět odborný servis. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme, abyste s nimi minimálně jednou do roka zajeli k autorizovanému servisu a nechali je zkontrolovat.

 

Jakožto uživatelé můžete u plynových topidel pouze čistit zadní stranu generátoru – tedy tu, na které topidlo nasává studený vzduch. Čištění provádějte pomocí vysavače a hadříku namočeném v saponátu. Určitě se vyhněte ředidlům nebo agresivním rozpouštědlům, která by poškodila povrchovou úpravu výměníku.

 

Elektrická topidla

 

U elektrických topidel jsou nároky na údržbu naprosto minimální, stačí jednou za několik měsíců vysavačem vysát ventilátor od prachu a nečistot. Žádné další zásahy neprovádějte a nechte je na odborném autorizovaném servisu, který byste měli navštívit alespoň jednou ročně – vždy před topnou sezónou.

 

Infračervená topidla

 

Infračervená topidla s naftovým pohonem mají obdobné nároky jako topidla naftová – každých 100 hodin provozu propláchněte čistou naftou vložku sériového filtru, vyčistěte vnitřek hořákové trubice, plamenový kotouč i elektrody a upravte jejich vzdálenost. Pokud byste si na tyto práce netroufali, využijte pomoci odborného servisu.

 

Infračervená topidla s elektrickým pohonem jsou co do údržby naprostou identická s elektrickými topidly, stačí jednou za čas vysát ventilátor a jednou za rok přístroj odvézt na servisní prohlídku.

 

Závěrem podotýkáme, že všechny typy topidel byste před začátkem topné sezóny měli podrobit elektrické revizi – to abyste měli jistotu, že elektromotor, pojistky, kabely i ostatní elektronické součástky jsou v dostatečně dobré kondici na to, aby dobře sloužily i další sezónu.

 

 

 

Zobrazit topidla MASTER